Transformatie en Training

Transformatie

Met veel plezier werk ik ook aan het faciliteren van team transformatie. Ik werk vanuit de principes van coaching:

  • vanuit een duidelijke vraagstelling
  • de teams te helpen om hun eigen oplossingen te leren formuleren

Mijn aanpak is ook hier gebaseerd op:

  • een basis van vertrouwen scheppen, bijvoorbeeld door individuele gesprekken met teamleden
  • structuur aanbrengen in de probleemstelling
  • helder formuleren van doelstelling(en)
  • verhelderen van (achtergronden van) eigen gedrag, overtuigingen en/of gevoelens
  • helpen bij het formuleren van eigen oplossingen
  • helpen bij het realiseren van eigen oplossingen om de geformuleerde doelstelling(en) te bereiken

In 2013 heb ik me aangesloten bij de netwerkorganisatie Aberkyn voor grootschaliger trajecten.

Training

Als trainer lever ik graag maatwerk voor een interactief programma met veel oefening. Daarbij richt ik mij met name op het gebied van leiderschap, communicatie en omgaan met cultuurverschillen.

  • Performance Dialogue

Voor KPN faciliteer ik, met een aantal anderen, een programma ‘Performance Dialogue’. Hierin leren deelnemers tot de kern van de zaak te komen in moeilijke gesprekken, bijvoorbeeld over ontslag of minder functioneren. Het bijzondere van dit programma is dat, door gebruik van acteurs, het gesprek ontstaat zoals ook in de echte situatie. Hierdoor is het leereffect en de toepasbaarheid heel direct.

Daarnaast ontwikkel ik ook maatwerk voor klanten, zoals bijvoorbeeld voor het Koninklijk Instituut voor de Tropen, waar het gaat over effectieve gesprekken in interculturele situaties.