Interim-management

Resultaatgericht veranderen van (fabrieks-)organisaties is mijn sterke kant, vooral in moeilijke situaties waarin weinig vertrouwen is en samenwerking moet worden gecreëerd.
In dit soort situaties ben ik meermaals eindverantwoordelijke geweest in mijn werk bij Unilever, ook bijvoorbeeld bij fabrieks-sluitingen en -reorganisaties.

Ik ben op mijn best in kortlopende trajecten waarin teams en organisaties (weer) op gang worden gebracht op basis van een concreet werkplan met realistische doelstellingen.
Daarvoor gebruik ik een combinatie van teamsturing en individuele coachingsgesprekken, gekoppeld aan heldere individuele- en groeps-doelstellingen.

Deze aanpak is zeer succesvol gebleken, onder andere in het eerste halfjaar van 2008 bij een complexe fabriek van CSM, een grote levensmiddelen fabriek in Duitsland.

Commentaar van twee sleutelmanagers uit het managementteam:

‘de benoeming van Reinier Tilanus tot interim manager is de beste beslissing die het hoofdkantoor voor deze fabriek had kunnen nemen’

Evaluatie van Reinier Kelder, Vice President Supply Chain van CSM:

‘Reiniers bijdrage was om het locale management team te ondersteunen en structuur en rust te creeren in de dagelijkse leiding van de fabriek en stabiliteit te waarborgen na een onrustige periode.’

‘Hij heeft dit met vlag en wimpel gedaan, alle individuele leden van zijn team reageerden bijzonder positief op zijn aanwezigheid en Reinier is in staat geweest om in korte tijd een echte vertrouwensrelatie met het team op te bouwen.’